Pentru donatii,
cei 2% din profit,
folositi formularul fiscal de mai jos

 

Formular de adeziune

 Since 04/2011

 

ZIUA MONDIALA DE COMEMORARE A VICTIMELOR ACCIDENTELOR RUTIERE

Traumatismul rutier prezinta un pericol major pentru populatie amenintand viata si sanatatea omului, cauzand frecvente infirmitati fizice si considerabile prejudicii social-economice, fiind una din problemele prioritare medico-sociale.

Transportul auto cauzeaza pina la 98,8% din numarul total de accidente de transport, avind efectul unei epidemii. Anual pe drumurile lumii isi pierd viata in jur de 1,3 mln de oameni si pina la 50 mln de oameni sunt traumati cu consecinte grave pentru sanatate. Traumele in rezultatul accidentelor rutiere sunt principala cauza de deces a tinerilor cu varsta cuprinsa intre 10-24 de ani.

In octombrie 2005 Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite a adoptat o rezolutie, prin care invita guvernele sa celebreze anual, in a treia duminica a lunii noiembrie, Ziua Mondiala de Comemorare a Victimelor Accidentelor Rutiere, prin care invita guvernele si ONG-urile din intreaga lume sa atraga atentia populatiei la aceasta problema sociala grava, la consecintele si costurile asociate ei, precum si la actiunile ce pot fi luate pentru a o preveni.

Prognozele dezvoltarii retelei de transport demonstreaza ca cresterea brusca a numarului de unitati de transport majoreaza riscul cresterii numarului de accidente, creind probleme majore de organizare a acordarii asistentei in aceste cazuri. Letalitatea prin traumatism rutier este de 12 ori mai mare decat in cazul altor traume, necesita spitalizare de 7 ori mai des si iar invalidizarea survine de 6 ori mai repede. Peste 70% din persoanele traumate in accidente rutiere necesita spitalizare si tratament indelungat, ce devine foarte costisitor.

O neliniste deosebita prezinta traumatismul rutier la copii, care are o vadita tendinta de crestere pe parcursul ultimilor ani. Conform statisticilor, majoritatea accidentelor rutiere cu implicarea copiilor se produc in lunile mai-septembrie, in intervalul de timp intre orele 11.00 - 18.00. Statistica confirma ca 81% din toate cazurile de traumatism rutier la copii sunt rezultatul nerespectarii de catre ei a regulilor de circulatie.

Profilaxia traumelor urmareste excluderea accidentelor rutiere si preintampinarea traumatismul rutier. In organizarea masurilor de profilaxie intervin numerosi factori, ce tin de competenta si responsabilitatea atit a institutiilor statului, cit si a fiecaruia dintre noi: perfectionarea cailor de comunicatie si transport; crearea unor terenuri speciale destinate distractiei copiilor; educarea deprinderilor de comportament corect pe strazi si in vehicule, respectarea regulilor circulatiei rutiere.

 


 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

I. Titlul proiectului de act normativ : Hotărâre a Guvernului privind declararea celei de-a treia duminici a lunii noiembrie ca „Ziua mondială de comemorare a victimelor accidentelor de circulaţie şi de aducere a omagiului victimelor accidentelor rutiere şi familiilor acestora în România”

II. Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale

Prin Rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite A/RES/60/5 privind ameliorarea siguranţei rutiere, adoptată în şedinţa plenară din 26 octombrie 2005, statelor membre şi comunităţii internaţionale li se solicită iniţierea demersurilor pentru declararea, la nivel naţional, a celei de-a treia duminici din luna noiembrie, ca fiind „Ziua mondială de comemorare a victimelor accidentelor de circulaţie şi de aducere a omagiului victimelor accidentelor rutiere şi familiilor acestora.”

Totodată, în contextul preocupărilor Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite se află şi pregătirea Primei Săptămâni Mondiale a Siguranţei Rutiere, planificată pentru desfăşurare în perioada 23 – 29 aprilie 2007, în vederea reafirmării importanţei abordării problemelor de siguranţă rutieră. România este invitată să participe, în mod activ, la acest eveniment prin găzduirea mai multor activităţi de promovare a siguranţei rutiere la nivel naţional, regional şi local.

Concepţia de ansamblu şi coordonarea pe plan naţional a activităţilor privind îmbunătăţirea fluenţei circulaţiei şi siguranţei rutiere, desfăşurate de organele de specialitate ale administraţiei publice, alte instituţii şi organizaţii cu atribuţii în acest domeniu este asigurată de Consiliul Interministerial pentru Siguranţa Rutieră, organ consultativ în subordinea Guvernului, înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr. 437/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

Realizarea programelor de siguranţă rutieră stabilite de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite, conform prevederilor art. 129 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, revine Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin structurile sale specializate – poliţia rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

2. Schimbări preconizate

Activităţile ce urmează a se desfăşura cu ocazia Zilei mondiale de comemorare a victimelor accidentelor de circulaţie şi de aducere a omagiului victimelor accidentelor rutiere şi familiilor acestora au drept scop sensibilizarea tuturor participanţilor la trafic cu privire la respectarea normelor rutiere în circulaţia pe drumurile publice.

Se urmăreşte conştientizarea impactului social şi al costurilor pe care le presupun accidentele rutiere, subliniind, în special, riscurile la care sunt expuşi conducătorii tineri şi promovarea acţiunilor legate de factori cheie, inclusiv conducerea sub influenţa alcoolului, depăşirea vitezei legale impusă pe un anumit sector de drum public, depăşirea neregulamentară sau neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor sau pietonilor care au acest drept, nerespectarea obligaţiei de a purta centura de siguranţă şi căştile de protecţie, precum şi chestiuni legate de infrastructura rutieră.

Tema principală a activităţilor de promovare a siguranţei rutiere la nivel naţional, regional şi local ce urmează a se desfăşura, în perioada 23 – 29 aprilie 2007, cu ocazia Primei Săptămâni Mondiale a Siguranţei Rutiere, va fi dedicată conducătorilor de autovehicule tineri, întrucât aceştia sunt cei mai expuşi riscului de deces şi rănire în urma accidentelor rutiere.

Având în vedere faptul că activităţile ce urmează a se desfăşura cu ocazia Zilei mondiale de comemorare a victimelor accidentelor de circulaţie şi de aducere a omagiului victimelor accidentelor rutiere şi familiilor acestora precum şi cu ocazia Primei Săptămâni Mondiale a Siguranţei Rutiere au ca obiectiv principal creşterea siguranţei rutiere, se impune ca acestea să fie coordonate, la nivel naţional, de către Consiliul Interministerial pentru Siguranţa Rutieră. În acest sens se impune modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 437/1995 privind înfiinţarea Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră, cu modificările şi completările ulterioare.

Întrucât prevederile art. 129 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au intrat în vigoare la data de 01.12.2006, în bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru anul 2007 nu au fost prevăzute fondurile necesare derulării programelor de siguranţă rutieră, stabilite de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Un asemenea program este Prima Săptămână Mondială a Siguranţei Rutiere.

Pentru acoperirea acestor cheltuieli se impune suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007.

III. Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul macro-economic

Prezentul proiect de act normativ nu are impact macro-economic.

2. Impactul asupra mediului de afaceri

Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri.

3. Impactul social

Prezentul proiect de act normativ are impact social pozitiv prin sensibilizarea tuturor participanţilor la trafic cu privire la respectarea normelor rutiere în circulaţia pe drumurile publice, de natură a duce la creşterea siguranţei rutiere şi, implicit, la reducerea victimelor accidentelor rutiere.

4. Impactul asupra mediului înconjurător

Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător.

IV. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Cheltuielile ocazionate cu desfăşurarea în anul 2007 a Primei Săptămâni Mondiale a Siguranţei Rutiere vor fi acoperite din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007.

Suma necesară desfăşurării acestor activităţi este de 418.000 lei, fonduri ce vor fi utilizate pentru:

1. editarea materialelor cu caracter informativ-preventiv = 11.500 mii lei din care:

 • 250.000 fluturaşi = 8.400 mii lei;
 • 10.000 afişe = 3.100 mii lei.

2. realizarea unui spot audio şi un spot video = 52.500 lei

3. realizarea de materiale promoţionale = 240.000 lei, din care:

 • 100 bannere = 15.000 lei;
 • 5.000 tricouri = 75.000 lei;
 • 5.000 parasolare = 35.000 lei;
 • 10.000 odorizante interior auto = 40.000 lei;
 • 5.000 brelocuri = 75.000 lei.

4. organizarea, în fiecare judeţ, în data de 23 aprilie 2007, a unor mese rotunde cu reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor cu atribuţii şi preocupări în domeniul siguranţei rutiere = 84.000 lei.

5. organizarea de şase „parcuri auto” pentru copii în vederea implicării acestora în procesul de însuşire a normelor de siguranţă rutieră = 30.000 lei.

Sumele necesare pentru activităţile ce vor avea loc în următorii ani vor fi prevăzute în bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

V. Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Proiecte de acte normative suplimentare:

a) acte normative care se modifică:
- Hotărârea Guvernului nr.437/1995 privind înfiinţarea Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră, cu modificările şi completările ulterioare.

b) acte normative care se abrogă:
- nu sunt;

c) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii:
- nu sunt.

2. Documente internaţionale din care decurg angajamentele

- Rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite A/RES/60/5 privind ameliorarea siguranţei rutiere, adoptată în şedinţa plenară din 26 octombrie 2005

VI. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

Aceste activităţi au fost prezentate de către Ministerul Administraţiei şi Internelor în Memorandumul nr. 47448 din 06.11.2006 cu tema: Declararea la nivel naţional, a celei de-a treia duminici a lunii noiembrie ca „Ziua mondială de comemorare a victimelor accidentelor de circulaţie şi de aducere a omagiului victimelor accidentelor rutiere şi familiilor acestora”, aprobat de către Primul Ministru al României, domnul Călin Popescu Tăriceanu şi avizat de către ministrul afacerilor externe, ministrul finanţelor publice, ministrul sănătăţii publice, ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, ministrul educaţiei şi cercetării şi ministrul justiţiei.

VII. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ a fost supus dezbaterii publice, potrivit procedurii instituite de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

VIII. Măsuri de implementare

1. întâlniri cu grupuri ţintă:

 • unităţi de învăţământ
 • şcoli de şoferi

2. organizarea de marşuri ale tinerilor

3. acţiuni în trafic ale poliţiei rutiere şi ale formaţiunilor de analiză şi prevenire ale criminalităţii din cadrul Poliţiei Române

 • distribuirea de materiale informative;
 • întrebări adresate participanţilor la trafic şi acordarea de  premii (brelocuri, odorizante, parasolare, etc.);

4. distribuirea de materiale informative de către poliţia de proximitate;

5. activităţii cu mass-media:

 • emisiuni radio-tv;
 • articole în presa scrisă;
 • participarea presei la acţiunile poliţiei în trafic;
 • conferinţe de presă.

6. organizarea de „parcuri auto” pentru copii;

7. desemnarea de către Consiliul Interministerial pentru Siguranţa Rutieră a persoanei responsabile pentru coordonarea activităţilor planificate a se desfăşura în cadrul „Săptămânii Mondiale a Siguranţei Rutiere”, precum şi transmiterea coordonatelor
acesteia la Secretariatul Grupului de lucru privind siguranţa rutieră din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Având în vedere cele expuse, a fost elaborat proiectul Hotărârii Guvernului privind declararea celei de-a treia duminici a lunii noiembrie ca „Ziua mondială de comemorare a victimelor accidentelor de circulaţie şi de aducere a omagiului victimelor accidentelor rutiere şi familiilor acestora în România”, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.

În forma prezentată, proiectul a fost însuşit de toate autorităţile abilitate.