Pentru donatii,
cei 2% din profit,
folositi formularul fiscal de mai jos

 

Formular de adeziune

 Since 04/2011

 

ASOCIAŢIA
VICTIMELOR ACCIDENTELOR
RUTIERE - A.s.V.A.R.

 

Este o persoana juridica romana de drept privat fara scop lucrativ ce isi desfasoara activitatea in conformitate cu  Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile.

Asociatia isi propune sa reprezinte in mod coerent si unitar interesele victimelor accidentelor rutiere precum si a mostenitorilor acestora. A.s.V.A.R. acorda consiliere si asistenta sociala,  psihologica, tehnica, medicala si juridica membrilor sai.

Deasemeni, acorda asistenta, consiliaza si reprezinta pe membrii sai in conditiile legii pentru apararea sau sustinerea drepturilor acestora de orice natura. Asociatia susţine interesele victimelor accidentelor rutiere şi colaborezaa cu instituţiile abilitate ale statului în vederea realizării de programe educaţionale cu scopul reducerii numărului de accidente rutiere, precum şi pentru iniţierea unor reglementări şi norme juridice care să ajute în mod concret victimele accidentelor rutiere ca şi prevenirea producerii de astfel de accidente.

Scopul asociatiei consta in  apararea si promovarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, prevazute de Declaratia Universala a Drepturilor Omului, Conventia Europeana a Drepturilor Omului, cat si celelalte Tratate si Pacte la care Romania este parte, toate acestea cu respectarea obligatorie a Constitutiei a suprematiei sale si a legilor.

Toate acestea se vor realiza printr-un rol activ al asociatiei, prin avocati, consilieri juridici, experti specializati, salariati sau colaboratori in cadrul asociatiei, in cauze de drept comunitar, constitutional, penal, civil, contencios administrativ si fiscal, comercial si dreptul familiei.

 

Obiectivele A.s.V.A.R. sunt:

  • Apărarea demnităţii şi promovarea drepturilor şi interesele membrilor săi la nivel naţional, asigurarea respectării drepturilor ce le revin;
  • Iniţierea, susţinerea şi contribuirea la elaborarea de norme şi regulamente care să ajute în mod concret victimelor accidentelor rutiere;
  • Monitorizarea accidentelor rutiere prin organizarea unei baze de date privind situaţia accidentelor,  victimelor şi a familiilor acestora in parteneriat public privat cu anumite institutii publice (Ministerul Administratiei si Internelor, Inspectoratul General de Politie- Brigada de Politie Rutiera);
  • Reprezentarea membrilor săi în relaţiile cu alte asociaţii si organizaţii, precum şi în faţa oricăror alte instituţii ale administraţiei centrale şi locale precum şi colaborarea cu societăţi comerciale de specialitate, acţionând In domeniile de interes  comun;
  • Studierea  problemelor şi  impedimentelor de orice natură (economică, juridică, tehnică, psihologică şi socială) ale victimelor accidentelor rutiere in vederea  soluţionării  acestora;
  • Constituirea de centre de legătură şi contact în interesul tuturor membrilor asociaţiei, precum şi victimelor accidentelor rutiere;
  • Promovarea relaţiilor pe plan extern cu organizaţii şi formaţiuni comunitare cu scopuri şi obiective similare; editarea de publicaţii şi lucrări de larg interes pentru membrii săi, inclusiv periodice (reviste, buletine, cataloage etc.) de informare si dezbatere asupra problemelor specifice;
  • Organizarea şi participarea la seminarii, forumuri, conferinţe, simpozioane, expoziţii, dezbateri, colocvii, alte evenimente pe subiecte şi tematici de specialitate în ţară şi străinătate;
  • Afilierea la organizaţii internaţionale de prestigiu din domeniul de activitate al Asociaţiei;

Orice persoană fizică care a fost implicată întru-un accident rutier, în urma căruia s-a ales cu vătămări corporale şi orice moştenitor, al unei victime decedate în urma accidentului, poate deveni membru al asociaţiei prin completarea cererii de adeziune, fiind scutite de plata taxei de aderare şi a cotizaţiei lunare. >>>