Pentru donatii,
cei 2% din profit,
folositi formularul fiscal de mai jos

 

Formular de adeziune

 Since 04/2011

 

Orice persoană fizică sau juridică poate deveni membru al asociaţiei prin completarea cererii de adeziune insotita de plata unei taxe de aderare in valoarea de 250 RON. Membrii asociatiei vor plati lunar o cotizatie de 20 lei.

Persoanele membre ale AsVAR au dreptul să folosească baza materială a Asociaţiei, atât ei, cât şi membrii familiilor lor;

Contractul de asigurare de tip RCA este temeiul ce permite persoanelor vatamate sa se adreseze societatilor de asigurare in vederea recuperarii pagubelor suferite.

RCA-ul este un contract de asigurare incheiat de catre un conducator auto pe de o parte si o societate de asigurare pe de alta parte. In cazul in care conducatorul auto va produce un accident vatamand astfel o terta persoana societatea de asigurare se obliga contractual sa suporte contravaloarea daunelor materiale provocate victimelor accidentelor rutiere ori succesorilor acestora in cazul decesului.

Persoanele fizice si juridice proprietare de automobile supuse inmatricularii/inregistrarii au obligatia de a incheia un contract de asigurare de tip RCA, dovada incheierii contractului (o vignieta) se afiseaza pe fereastra automobilului intr-un loc vizibil din exterior.

Traind in societate omul este supus unei raspunderi sociale. Parti componente ale raspunderii sociale sunt si raspunderile civile si penale. Cele doua desi initial s-au confundat, pe parcursul maturarii institutiilor de drept, s-au separat avand fiecare existenta sa. Cele doua se deosebesc prin scopul pe care il au: raspunderea civila are in principiu un caracter repaarator in timp ce raspunderea penala are un caracter punitiv in principal.

Odata comis un accident rutier din punct de vedere civil s-a comis o fapta ilicita cauzatoarea de prejudicii. Se poate antrena astefel raspunderea civila a unei persoane pentru fapta savarsita. Temeiul de drept pt aceasta raspundere o constituie art 998-999 Cod Civ. respectiv art 1000 alin 1 Cod Civ. In situatia in care la producerea faptei ilicite (accidentului) au participat mai multe persoane, acestea vor raspunde potrivit art 1003 in fata victimelor solidar. Solidaritatea permite persoanei vatamate sa ceara de la oricare din cei ce au savarsit o fapta ilicita despagubirea integrala, indiferent de gradul de culpa avut in producerea faptei ilicite. In paralel cu raspunderea civila poate interveni si raspunderea penala.

Daca fapta prezinta pericol social, daca este prevazut intr-o lege ca fiind infractiune si daca fapta este savarsita cu vinovatia ceruta de lege, atunci este incidenta si raspunderea penala. Persoana vatamata printr-un accident are dreptul de a-si recupera pagubele fie in cadrul unui proces civil fie in cadrul unui proces penal prin constituirea ca parte civila. Se poate alatura asadar actiunii penale din cadrul procesului penal o actiune civila. 

Solutia are avantajul scutirii actiunii civile de taxa de timbru, cat si acela al aplicarii dispozitiilor procesual penale in locul celor civile. Astfel se vor folosi mijloacele de probe specifice procesului penal (inclusiv perchezitiile), mult mai eficiente. Trebuie precizat ca persoana vatamata odata ce a solicitat solutionarea actiunii civile fie in procesul civil, fie in procesul penal, nu mai are dreptul de a alege si ce-a de-a doua optiune. Este cunoscutul principiu latinesc: “electa una via, non datur recursus ad alterum”, in principiu aceasta cale nu va mai putea fi parasita.

Potrivit art 14 Cod Proc. Pen. repararea pagubei se poate face potrivit dispozitiilor civile: a) in natura, prin restituirea lucrului, prin restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii, prin desfintarea totala ori partiala a unui inscris si prin orice  mijloc de reparare; b) prin repararea unei despagubiri banesti, in masura in care repararea in natura nu mai este cu putinta.. Legea precizeaza ca se acorda despagubiri de asemenea pentru folosul de care partea a fost lipsita partea civila. De precizat ca, din 2003 Cod Proc. Pen. prevede expres posibilitatea recuperarii daunelor morale potrivil legii civile.

Persoana vatamata se poate constitui parte civila in contra invinuitului sau inculpatului si persoanei responsabile civilmente conform dispozitilor art. 14 alin 1, art. 15 alin 1, art. 24 alin. 1 si 2 Cod Proc. Pen. Constituirea se poate face in cursului urmaririi penale, precum si in fata instantei de judecata pana la un anumit moment procesual.

Persoana care a suferit printr-o fapta penala o vatamare fizica morala sau materiala, daca participa in procesul penal, se numeste parte vatamata. Persoana vatamata care exercita actiunea civila in cadrul procesului penal se numeste parte civila. Trebuie precizat ca atat partea vatamata cat si partea civila au calitatea de parti in cadrul procesului penal. Potrivit Deciziei nr. I/2005 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie societatea de asigurare participa in procesul penal penal in calitate de asigurator de raspundere civila si este un garant al despagubirilor civile ( daune materiale, daune morale si cheltuieli de judecata ) acordate de instanta prin hotarare definitiva.